Polityka prywatności

Dbamy o prywatność odwiedzających tę stronę. Nasza polityka prywatności jest przedstawiona poniżej i wyjaśnia, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe. Żadne z postanowień niniejszej Polityki prywatności nie ogranicza Twoich ustawowych praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Przekazując nam dane osobowe za pośrednictwem strony pglogowski.pl (ta "witryna" lub ta "strona"), użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z niniejszymi zasadami, naszymi Warunkami użytkowania i naszej Polityce plików cookie. Wszelkie definicje stosowane w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jak podane w naszych Warunkach użytkowania.

Nasza polityka prywatności określa jak Administrator gromadzi dane oraz informacje podczas odwiedzania strony oraz korzystania z jej usług przez użytkownika, a także w jaki sposób Administrator może ich używać lub je udostępniać. Niniejsza polityka określa wyłącznie własne praktyki - nasza polityka nie określa działań osób trzecich, których nie jesteśmy właścicielem, z którymi użytkownik może wchodzi w interakcję w ramach działania strony. Przykładem takiej sytuacji może być "polubienie" naszego fanpage na platformie społecznościowej facebook. Przykładowe sytuacje opisane we wcześniejszym zdaniu, pokazują sytuację, gdzie w ramach naszej strony wywoływana jest zewnętrzna aplikacja w ramach, której istnieją niezależne od Administratora warunki użytkowania, polityki prywatności oraz inne regulację odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Pamiętaj, że jeśli którakolwiek z części polityki jest niezrozumiała, można skontaktować się z nami w celu zadania pytań. Nasze kontakt jest do Twojej dyspozycji.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z witryny zlokalizowanej pod adresem internetowym pglogowski.pl.
 2. Administor witryny szanuje prawo użytkowników do prywatności i dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony powierzonych danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników jest Power Bartosz Głogowski (zwanej dalej: Administrator) zlokalizowane pod adresem biznesowym Jana Pawła II 266c, 35-317 Rzeszów NIP: 6852337495 REGON: 382932087 wpisana do rejestru CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

2. Jakie informacje oraz dane zbieramy

Zbieramy informację oraz dane, które każdy użytkownik strony dostarczył lub przekazał nam w sposób dobrowolny. Gdy użytkownik proszony jest o jakieś informację lub dane, nie musi ich podawać i udostępniać, ale jeśli odmówi, może mieć ograniczony dostęp do niektórych usług oraz elementów strony, a co za tym idzie nie może korzystać z pełnej funkcjonalności strony oraz jej usług.

Zbieramy informacje, które użytkownik wprowadza lub w inny sposób podaje w oferowanych usługach, w tym następujące:

 • Adres e-mail, imię, nazwisko oraz inne tego typu informacje/dane kontaktowe (takie jak podawane podczas kontaku przez formularz).

Pragniemy podkreślić fakt że pewne informacje oraz dane zbierane są automatycznie, a dotyczą one następujących kwestii:

 • W odniesieniu do każdej Twojej wizyty na tej stronie możemy automatycznie zbierać informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, przeglądarkę typy wtyczek i wersje, system operacyjny i platforma; informacje o Twojej wizycie, w tym pełny strumień kliknięć z lokalizatorami jednolitych zasobów (URL) do, przez i z tej strony (w tym data i godzina); produkty, które przeglądałeś lub wyszukiwałeś; czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość odwiedzin niektórych stron, informacje o interakcjach strony (takie jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursorem myszy) oraz metody używane do odejścia od strony i numer telefonu używany do dzwonienia pod nasz numer obsługi klienta.
 • Sposób działania strony oraz usług jakie oferuje, w tym problemy, które może napotykać użytkownik (takie jak błędy ładowania i czasy odpowiedzi).

Możemy zbierać informacje/dane od osób trzecich w celu uzupełnienia informacji/danych podanych przez użytkownika oraz informacji zbieranych automatycznie. Na przykład:

 • Uzyskujemy informacje oraz dane od osób trzecich, jeśli użytkownik korzysta z ich usług w związku z usługami Administratora. Przykładem jest łączenie kont strony z portalami takimi jak między innymi platforma społęcznosciowa facebook.
 • Zbieramy od osób trzecich informacje reklamowe i analityczne, aby wspierać nasze inicjatywy marketingowe, ulepszać usługi i lepiej zarządzać naszymi kampaniami reklamowymi. Przykładem może być tu użycie możliwości jakie daje Google Analytics czy Piksel Facebooka.

Możliwe jest używać technologii takich jak pliki cookie i nasze własne serwery, które pomagają nam w zbieraniu i przechowywaniu tych informacji.

3. Co robimy z Twoimi danymi

Wykorzystanie Twoich danych. Możemy wykorzystywać Twoje dane do wielu celów, w tym:

 • W związku ze świadczeniem usług Tobie, takich jak wysłania Ci naszego biuletynu e-mailowego;
 • Analiza danych i badania statystyczne w celu poprawy oferowanych dóbr, produktów, lub technologii;
 • Przetwarzanie zapytań i działań użytkownika na witrynie;
 • Obsługa klienta;
 • Powiadamianie użytkownika o ważnych zmianach;
 • Aby ulepszyć tę stronę, aby zapewnić, że nasza usługa jest nadal najbardziej odpowiednią usługą dla twoich potrzeb i że treści z tej strony są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla ciebie i twojego komputera;
 • Utrzymywanie działań w obszarach interaktywnych;
 • Aby zweryfikować twoją tożsamość i odpowiedzieć na każde zapytanie, które możesz skierować do nas;
 • W celu spełnienia wszelkich zobowiązań umownych, które mamy z tobą;
 • Do celów badań i analizy statystycznej oraz monitorowania wewnętrznej obsługi klienta.

4. Ujawnianie danych osobowych

Za wyjątkiem sytuacji jasno opisanych w niniejszych zasadach, Administrator nie ujawnia, nie sprzedaje, nie dzierżawi, nie pożycza, nie wynajmuje ani nie udostępnia danych osobowych użytkownika żadnej stronie trzeciej.

Dane osobowe użytkownika mogą być ujawnione i udostępnione agencjom partnerskim, które wykonują usługi w imieniu Administratora. Strony trzecie dostaną wyłącznie informacje wymagane do wykonania określonych wyżej usług; te informacje będą przechowywane i chronione przez te same zasady i poziom ochrony, jaki obowiązuje na witrynie Administratora i nie mogą być używane do żadnych innych celów.

Informacje o użytkownikach mogą zostać też przekazane i ujawnione jako aktywa biznesowe w przypadku przejęcia, sprzedaży lub wchłonięcia firmy. W przypadku tego mało prawdopodobnego wydarzenia, Administrator poinformuje użytkowników zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia i przekazania danych osobowych użytkownika, jeżeli byłoby to wymagane prawnie oraz kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw i/lub podporządkowaniu się procesowi sądowemu, nakazowi sądowemu lub pozwowi przyjętemu na naszej witrynie.

Zbierając, wykorzystując, udostępniając i w inny sposób przetwarzając wszelkiego rodzaju informacje oraz dane użytkownika w celach opisanych w niniejszej polityce, bazujemy na kilku zasadach prawnych. Te zasady prawne to między innymi:

 • Konieczność przestrzegania Warunków użytkowania oraz o ile jest to niezbędne do świadczenia usług oferowanych przez Administratora.
 • Otrzymana od użytkownika zgodna na przetwarzanie, którą ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę.
 • Konieczność wywiązania się przez Administratora z obowiązku jakie stawia prawo.
 • W zależności od potrzeb, konieczność ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innych osób.
 • O ile to niezbędne, ochrona interesu publicznego.
 • O ile to niezbędne, ochrona uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich, takich jak odwiedzający, użytkownicy lub partnerzy.

5. Dostęp do własnych danych

Każdy użytkownik ma prawo do swoich danych. Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem przez kontakt i poprosić o kopię informacji zebranych przez Administratora do wyodrębnienia i dostarczenia w czytelnym formacie. Administrator odpowie na takie prośby bez nieracjonalnej zwłoki. Administrator pragnie również zaznaczyć że zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO dostarczy wyłącznie jedną darmową kopie danych. Każda kolejna prośba użytkownika, który będzie ubiegał się o kopie swoich danych zezwala Administratorowi na pobranie opłaty w rozsądnej wysokości. Działanie to ma na celu zabezpieczenie Administatora, jako Administratora Bazy Danych przed całkowitym uniemożliwieniem normalnego funkcjonowania.

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo dopóki to konieczne do dostarczania Ci usług. Użytkownicy mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem kontaktu, żeby anulować swoją zgodę na przetwarznie danych osobowych. W tych sytuacjach zachowamy i będziemy korzystać z danych użytkownika tylko w stopniu koniecznym do zastosowania obowiązujących nas regulacji prawnych, zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów i wykonania naszych umów.

6. Prywatność dzieci

Strona oraz usługi przez nią oferowane są dla odbiorcy ogólnego, które nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 roku życia. Administrator nie zamierza i nie będzie celowo zbierać, wymagać lub prosić o dane osobowe osób poniżej 13 roku życia. Nie kierujemy naszych treści konkretnie do dzieci poniżej 13 roku życia, a dzieci prosimy, aby nie korzystały z naszych stron oraz usług ani nie przekazywały nam w inny sposób żadnych informacji.

Każdy potencjalny nieletni użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać ze strony oraz jej usług tylko i wyłącznie za wiedzą oraz jednoczesną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Brak wiedzy lub zgody rodzica lub prawnego opiekuna zabrania nieletniemu podawać swoich danych osobowych lub jakkolwiek używać strony bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia rodzica lub opiekuna prawnego.

Rodzic lub opiekun prawny dziecka poniżej 13 roku życia, który ma przesłanki przypuszczać, że jego dziecko lub wychowanek, na którym sprawuje prawną opiekę mógł przekazać Administratorowi jakiekolwiek dane oraz informację, są proszeni o niezwłoczne skontaktowanie się celem złożenia żądania ich usunięcia.

Rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej, który ma przesłanki przypuszczać, że jego dziecko lub wychowanek, na którym sprawuje prawną opiekę mógł przekazać Administratorowi jakiekolwiek dane oraz informację, są proszeni o niezwłoczne skontaktowanie się celem ustalenia jakie dane oraz informację zostały zgoromadzone. W obecnej sytuacji również zostaną przeprowadzone odpowiedni działania, mające na celu uregulowanie wszelkich formalności jakich dopuścił się nieletni.

7. Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich dostępnych starań w celu zabezpieczenia fizycznego, technologicznego i organizacyjnego, aby chronić informację oraz dane przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dodatkowo do ochrony niektórych gromadzonych danych wykorzystujemy technologie umożliwiające szyfrowanie oraz inne algorytmy mieszania, które umożliwiają zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych jakie posiadamy.

Administrator stale monitoruje i przestrzega standardów ochrony informacji podczas wszystkich działań, a mianowicie:

 • Stosuje zasadę zbierania wyłącznie danych niezbędnych do świadczenia usług;
 • Ograniczania dostęp do informacji oraz danych tylko tym pracownikom, którzy go potrzebują do udzielenia usług użytkownikowi;
 • Podpisania umów o poufności przez pracowników;
 • Podpisania przez partnerów, sponsorów i firmy zewnętrzne zaproszone do wykonania określonych funkcji umów o poufności i porozumień dotyczących nieużywania takich informacji do bezprawnych celów;
 • Stosowanie szyfrowania danych przy użyciu technologii SSL, jeśli w ramach strony przetwarzane są dane osobowe.
 • Przechowywania danych osobowych uzyskanych od użytkownika, na chronionych komputerach zabezpieczonych przed nieautoryzowanym użyciem.

Jednakże pragniemy przypomnieć niezaprzeczalny fakt, o którym każdy powinien zawsze pamiętać i mieć na uwadze, nic nie jest w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa, żaden serwer, sieć komunikacyjna ani transmisja danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczna. Strony oraz usługi jakie oferujemy nie są tu wyjątkiem. Pragniemy jednak jeszcze raz powtórzyć przesłankę z pierwszego akapitu rozdziału odnoszącego się do bezpieczeństwa, Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić najwyższą klasę bezpieczeństwa danych swoich użytkowników oraz klientów.

Świadome korzystanie z technologii jest kluczowe. Dlatego też decyzja o udostępnieniu nam danych należy wyłącznie do użytkownika. Jeśli zdecyduje się on to zrobić, potwierdza, że robi to z uwzględnieniem tego ryzyka.

8. Odnośniki

Witryny internetowe, aplikacje internetowe oraz aplikacje mobilne, które są dostarczane przez Administratora mogą zawierać linki do stron, serwisów i funkcji stron trzecich, jednostek zależnych i partnerów, którzy mogą używać i podlegać innym zasadom i procedurom zapewnienia poufności niż wymienione tutaj. Administrator nie jest odpowiedzialne za politykę poufności oraz warunków użytkowania tych źródeł.

9. Aktualizacje i wersje

Treści znajdujące się na stronie mogą ulegać zmianie. Zgodnie również z przesłanką znajdującą się w Warunkami użytkowania, możemy zmieniać zasady naszej strony. Technologia oraz prawo ciągle ewoluuje, dlatego też będziemy od czasu do czasu aktualizować nasze wszystkie regulaminy, zasady oraz polityki w ramach których działa nasza strona i świadczone są usługi. Nasze działania mają na celu odzwierciedlenie aktualnych możliwości technologicznych, regulacji prawnych jakie w danym momencie obowiązują, celów biznesowych lub w innych celach, które uznamy za konieczne lub właściwe. Każda modyfikacja wszelkich zasad, warunków oraz polityki wchodzi w życie w momencie opublikowania. Dla większej przejrzystości naszych działań obok każdej ważnej publikacji odnośnie zasad, warunków oraz polityki widoczna będzie zaktualizowana data określająca “ostatnią modyfikację”. Zastrzegamy sobie sytuację, że zmiany zasad, warunków oraz polityki, mogą również posiadać przesłankę informującą od jakiego terminu będą obowiązywać zmiany. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w zasadach, warunkach lub polityce, powiadomimy o tym dodatkowo za pomocą:

 • powiadomienia na stronie lub/i
 • widoczny komunikat na stronie lub/i
 • wysyłając wiadomość a powiązany z kontem użytkowników adres e-mail.

Niektóre z treści na stronie mogą posiadać dodatkowy atrybut, określający aktualną wersję publikacji. Zastrzegamy sobie możliwość aktualizacji publikacji ograniczając dostęp do poprzedniej wersji publikacji.

10. Kontakt

W sprawach związanych z problemami technicznymi, zgłoszeniem błędów, omówieniem spraw wszelkich zasad oraz polityki strony należy skontaktować się z nami.

Aktualizacja: 2020-02-14

Ciasteczka Power GłogowskiStrona Power Głogowski używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Ciasteczka umożliwiają indywidualne dostosować stronę do Twojego urządzenia. Każdy może zaakceptować pliki cookies lub możesz wyłączyć je w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.