Pomiary elektryczne

pomiary-elektyczne5Firma Power Głogowski świadczy usługi wykonywania pomiarów elektrycznych. Swoje usługi głównie świadczymy na terenie Rzeszowa i okolic, ale i również na terenie całego województwa podkarpackiego. Pomiary elektryczne wykonujemy dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstwinstytucji publicznych. Współpracujemy również z różnymi podmiotami, wykonując okresowe pomiar zgodnie z zapisami prawa budowlanego, jak i w zależności od potrzeby danego przedsiębiorstwa.

pomiary-elektyczne4Mamy długoletnie doświadczenie w branży elektryki, wykonując pomiary elektryczne dla różnych klientów. Podczas realizacji pomiarów w nowopowstałym budynku, zespół Power Głogowski dokonuje oględzin, prób i pomiarów instalacji elektrycznej przed oddaniem budynku do użytku. Postępując zgodnie z przepisami prawa budowlanego, realizujemy dla naszych klientów okresowe pomiary kontrolujące czy stan instalacji dalej odpowiada normom. Działanie te, są obowiązkowe i muszą zostać spełnione przez właściciela nieruchomości nie rzadziej niż raz na 5 lat.

pasja-power-glogowskiWykonanie nowej i zarazem bezpiecznej instalacji elektrycznej zawsze powinno, kończy się wykonaniem pomiarów elektrycznych. Informacja o stanie technicznym może wpłynąć na bezpieczeństwo nieruchomości, mienia, a nawet życia i zdrowia. Dobry stan instalacji elektrycznej to podstawa bezawaryjnej pracy a co za tym idzie bezpieczeństwo i uniknięcie nowych kosztów, dzięki zapobieżeniu powstaniu szkody. Dokonanie pomiarów elektrycznych sprawdza i ocenia stan instalacji, dopuszczając ją do dalszej eksploatacji czy też stwierdza konieczność dokonania wymiany lub niezbędnych napraw w celu dopuszczenia do jej użytkowania.

W naszej kompleksowej ofercie proponujemy również wykonanie pomiarów okresowych i pomiarów odbiorczych:

  • Sprawdzenie rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
  • Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
  • Sprawdzenie wyłączników RCD (różnicowoprądowych), w celu sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • Pomiary impedancji pętli zwarcia (zerowanie),
  • Pomiary rezystancji urządzeń odgromowych.